Full clip GIẢI 4 CON GÀ VIỆT 31/10/2019

141

DANH SÁCH CÁC TRẬN GÀ GIẢI, ANH EM CHỌN VÀO XEM

KẾT QUẢ chung cuộc giải gà việt 31/10/2019 anh SÁNG CỦ CHI vô địch, anh HƯNG CẦN THƠ giải nhì

CLICK XEM: TRẬN VÔ ĐỊCH

TRẬN 26: SIÊU KINH ĐIỂN 5 TỈ

TRẬN 37: GÀ GIẢI A PHÚC B VS A HỔ

TRẬN 38: GÀ GIẢI A PHÚC VS A PHƯƠNG BẢO

TRẬN 39: GÀ GIẢI A SÁNG VS A CƯỜNG

TRẬN 40: GÀ GIẢI A HƯNG CT VS A DẬU

TRẬN 41: GÀ GIẢI A LỢI VS A HỮU ĐỂ

TRẬN 42: GÀ GIẢI A PHƯƠNG VS A KHANH

TRẬN 43: GÀ GIẢI A PHÚC A VS A HỔ

TRẬN 50: GÀ GIẢI A SÁNG VS A HỮU ĐỂ

TRẬN 51: GÀ GIẢI A PHÚC B VS A CƯỜNG

TRẬN 52: GÀ GIẢI A KHANH VS A HƯNG CT

TRẬN 53: GÀ GIẢI A BẢO VS A DẬU

TRẬN 54: GÀ GIẢI A LỢI VS A PHƯƠNG

TRẬN 55: GÀ GIẢI A PHÚC A VS A BẢO

TRẬN 59: GÀ GIẢI A HƯNG CT VS A CƯỜNG

TRẬN 60: GÀ GIẢI A PHƯƠNG VS A HỮU ĐỂ

TRẬN 61: GÀ GIẢI A PHÚC B VS KHANH

TRẬN 62 GÀ GIẢI A LỢI VS A ĐẠI HỔ

TẮT QUẢNG CÁO [X]
TẮT QUẢNG CÁO [X]