TOP 3 TRẬN GÀ XỔ 500 Triệu Ngày Đá Giải 17/11/2019

996

Loading...

TRẬN 1: A VÀNG vs A VŨ – Đỏ ăn 9 xổ 500

TRẬN 2: A Sỹ vs A Hiển – Đá đồng xổ 500

TRẬN 3: A Ốm vs A Hiển LX – Đá đồng xổ 500

TẮT QUẢNG CÁO [X]
TẮT QUẢNG CÁO [X]